Bir kitap, bir film ve bir tiyatro

KİTAP Buzlar Çözülürken Sovyet yazarı İlya Ehrenburg’un “Buzlar Çözülürken” başlıklı romanı, Epos Yayınları tarafından yeniden basıldı. “Buzlar Çözülürken” kitabının yayımlanışı, Sovyet…

İkiyüzlü dış politika!

Erdoğan rejimi, içerideki ve dışarıdaki başarısızlıklarının sorumluluğunu “dış güçlere” ve onun içerideki “yerli ve milli” olmayan uzantılarına yıkmış durumda. Olumlu olarak görülen ne…

Kriz gerçek, çözüm politiktir

Şimdi de “Kriz yok”(muş), “manipülasyon var”(mış). Bütün sermaye ve patron gruplarının yağma ve sömürüden daha büyük bir pay almak için birbirlerine saldırdığı bir sistemde, özel bir…

2008 Krizi

Krizin Işığında “Kitle Toplumu ve Kültürü” Üzerine Emperyalist Kapitalizmin Bunalımının Kaynağı Üzerine

Yalancının mumu seçime kadar yanar!

24 Haziran seçimlerinden önce işçileri-emekçileri uyarmıştık, “Bunların yalanlarına, seçim vaatlerine inanmayın; krizin faturasını bizlere ödetecekler” diye. Ama toplumun yarısı inandı ve…

Troçki kitapları

Yeni başlayanlar için Troçki Tarık Ali – Phil Evans / Çev: Osman Akınhay  Agora Kitaplığı 68 Geleneği içerisinden gelen Tarık Ali ile Phil Evans’ın yazdıkları bu kitap, hem Troçki’nin…