The news is by your side.

Birlik meselesi

Politik durum açısından olumlu veya olumsuz pek çok olasılıkla dolu, hareketli bir yeni döneme girdik. Herkesin bildiği şekilde, halkın çoğunluğu tek adam rejimine hayır demiş olmasına…

Savaş ve baskı el ele

Son bir-iki yıldan beri RTE'nin dış politikasının başarısız olduğundan, özellikle de Suriye politikasının “iflas” ettiğinden söz ediliyor. Gerçekten de Ankara'nın diplomasi alanında yaptığı…

Kim Fidelci?

1959 Küba devrimi, başta Latin Amerika olmak üzere, emperyalizmin egemenliği altındaki pek çok ülkedeki devrimciler için yeni bir çığır açmıştı. Sovyetler Birliği bürokrasisinin dünya…

Sol ve alanlar – II

15 Temmuz darbe girişimini izleyen günlerde AKP'nin çağırısıyla kitlelerin her akşam meydanları doldurması ve ertesi hafta sonu CHP'nin kendi taraftarlarını Taksim meydanında toplaması, bu…

Sol ve alanlar – I

Darbe girişimi, girişimle birlikte kitlelerin sokaklara ve alanlara çıkması ve nihayet CHP'nin düzenlediği 24 Temmuz Pazar mitingine katılım konuları sol çevreler içinde pek çok tartışmaya…

The coup and the purge

All coups and coup attempts are, in and of themselves, are civil wars of small scale; they have winners and losers. While the consequences of the conflict, the fate of the losers, and the…

Darbe ve tasfiye

Her darbe ya da darbe girişimi küçük çaplı bir iç savaştır, yeneni ve yenileni vardır. Çatışmanın doğuracağı sonuçlar, yenilenlerin akıbeti ve rejimin yeniden nasıl şekilleneceği, yenen…